JENGIBRE ENTERO

100 GRAMOS = $ 18.00
250 GRAMOS = $ 45.00
500 GRAMOS = $ 90.00
1 KG = $ 180.00